Eerlijke Flex

////Flex is het nieuwe vast

Flex is het nieuwe vast

Marco Bastian

Directeur NBBU

Flex is het nieuwe vast

Als we de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt volgen, kunnen we niet anders dan constateren dat flexibele arbeid groeit. Zowel het aantal flexwerkers neemt toe als de dienstverleningsvormen die intermediairs aanbieden.

Met name aan de linkerzijde van het politiek spectrum leidt dit tot wrevel. Die wrevel komt voort uit het feit dat de groei van flexibele arbeid ten koste gaat van de positie van het vast dienstverband. Dat oude denken gaat er van uit dat een dienstverband voor onbepaalde tijd van meer waarde is. Ik betoog dat dit een onjuiste stelling is. Het vast dienstverband is voor mij niet heilig. Werken in flexverband is zeker niet van mindere waarde. Wij zien in ieder geval dat steeds meer intermediairs zich ontwikkelen tot aanbieders van perspectiefrijk werk die flexkrachten mooie toekomstkansen bieden.

Intermediairs kunnen de flexkracht ontwikkelingsmogelijkheden bieden die verder gaan dan de mogelijkheden die een reguliere werkgever heeft. Zo kan de intermediair de flexkracht ervaring laten opdoen bij verschillende opdrachtgevers, aan verschillende bedrijfsculturen laten proeven, in verschillende functies plaatsen en een toekomstperspectief bieden in verschillende sectoren. Voor een mooie carrière heb je dus echt geen vast dienstverband nodig.

Om flexibele arbeid te verduurzamen moeten  nog wel extra voorwaarden worden geschapen. Wat dat betreft is er werk aan de winkel, zowel voor de overheid, voor de aanbieders van flexwerk, als overige spelers op de arbeidsmarkt. Wil flexibel werk een goede tegenhanger van het vast dienstverband zijn, dan zal de overheid de voorwaarden dienen te scheppen om de intermediairs optimaal te kunnen laten functioneren.

Ruimte om te ondernemen

Intermediairs hebben er belang bij dat hun flexkracht veel werkt, onder goede arbeidsvoorwaarden, zodat ze lang inzetbaar blijven. Daar is het verdienmodel op ingericht. Ontwikkel geen keurslijf aan regels en beperking van contractduur en contract aantallen, maar geef de intermediair ruimte om te ondernemen. Het bezorgt de flexwerker regelmatig werk en een zeker inkomen.

De intermediairs zelf zullen nog meer dan nu moeten beseffen dat zij naast de opdrachtgevende werkgever ook de flexkracht als klant hebben. Laat de aanbieders van flexibele arbeid de handschoen oppakken, en de verantwoordelijkheid nemen om hun bedrijfsvoering en personeelsbeleid er op in te richten.

Mooie toekomstkansen voor flexkrachten

Als NBBU hebben we hiertoe een aanzet gegeven met het programma Duurzame Inzetbaarheid. Binnen het project worden vijfentwintig bedrijven bezocht door een adviseur, die samen met het management de mogelijkheid bespreekt om te investeren in de flexmedewerkers. Dat is maatwerk per bedrijf. Veelal is het namelijk nodig eerst de focus van de bedrijfsleiding en eigen medewerkers bij te stellen, voordat de slag naar het binden en boeien van de flexkracht kan worden gemaakt.

Met deze kwaliteitsimpuls doen we als NBBU ons best te bewerkstelligen dat uitzendbureaus ook erkend leerbedrijf kunnen zijn, flexkrachten met een regelmatig arbeidspatroon een hypotheek kunnen krijgen en er afspraken worden gemaakt over volwaardige pensioenopbouw op persoonsniveau, zodat de splinterpensioentjes verdwijnen.

Als alle betrokken partijen op deze wijze de verantwoordelijkheid pakken, krijgt flexibele arbeid er het voordeel van zekerheid bij en zult u zien: Flex wordt het nieuwe vast.

Marco Bastian, directeur NBBU. De NBBU is dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. We behartigen de belangen van bijna 1.000 brede dienstverleners in de flexbranche: uitzendbureaus, payroll ondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt.

Terug naar het overzicht

Reageer