Eerlijke Flex

////Resultaatafspraken en uitgesproken vertrouwen

Resultaatafspraken en uitgesproken vertrouwen

Marcel van der Velden

zelfstandig professional sinds 2008

Resultaatafspraken en uitgesproken vertrouwen

In mijn huidige rol heb ik nauw contact met directie, programmamanagement en lijnmanagement om te kunnen inschatten welke tijdelijke kwaliteiten nodig zijn voor het realiseren van projecten, veelal veranderprojecten. Vaak resulteert dat in een aanvraag voor externe inhuur bij min of meer gespecialiseerde leveranciers. Snelheid en kwaliteit zijn dan natuurlijk essentieel. Waarbij het minstens zo belangrijk is dat de voorgestelde interimmer goed past bij de waarden, de cultuur van de organisatie.

De marktplaats van vraag en aanbod van de juiste mensen is steeds meer gedigitaliseerd. Hierdoor ligt het onderscheidend vermogen van intermediairs om vraag en aanbod bij elkaar te brengen minder in de efficiënte inzet van de moderne communicatietools. Het ligt steeds meer in het vermogen om naast snelheid ook op kwalitatief niveau de juiste verbindingen te kunnen leggen. Niet alleen vandaag maar ook morgen als de wereld er net weer even anders uit ziet.

Gelet op de snelheid waarmee technologische, economische en geopolitieke ontwikkelingen zich aandienen, zullen organisaties voortdurend in verandering zijn. En het aantal zelfstandigen/eenmansbedrijven zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Dit komt onder andere omdat vaste dienstverbanden minder aansluiten bij de turbulente omgeving waarmee organisaties worden geconfronteerd. Bovendien is  er steeds meer vraag  naar flexibele contractvormen vanuit de beroepsbevolking zelf. Daarnaast speelt  de vergrijzing op de arbeidsmarkt.

Netwerkstructuren en diversiteit in contractvormen worden belangrijker

Deze ontwikkelingen in onze economie waarin dienstverlening en kennis in plaats van productie voor competitieve voordeel zorgt, zullen leiden tot behoefte aan snel inzetbaar, gespecialiseerd en hoogopgeleid talent. Er zullen meer samenwerkingsvormen ontstaan waarbij sprake is van verbondenheid tussen flexer en opdrachtgever, echter niet op basis van een vast contract maar op basis van wederzijdse herkenning in cultuur, waarden en doelstellingen die verder reiken dan de individuele en tijdelijke transactie of werkopdracht. Kijkend naar het grote aantal zelfstandigen/eenmanszaken en de wijze waarop deze elkaar in de afgelopen jaren hebben gevonden en met elkaar samenwerken, verwacht ik dat deze netwerkstructuren steeds belangrijker gaan worden voor zowel zelfstandig professional als voor opdrachtgever. Deze georganiseerde netwerkverbanden zijn de leveranciers van arbeid van morgen. Zij zullen steeds meer opereren als agent voor de zelfstandig professional.

Inspelen op de behoefte van morgen

In dat licht zie ik ook mijn ondernemerschap voor de komende jaren. Niet ‘schieten’ op een passende aanvraag voor een tijdelijke inzet. Maar verbinding zoeken met een aantal opdrachtgevers waarmee ik mij kan identificeren voor langere termijn en waaraan ik waarde kan toevoegen, zelf of via inbreng van andere professionals waarmee dienstverlening op maat kan worden afgestemd voor de behoefte van vandaag. En kan worden ontwikkeld voor de behoefte van morgen.

Dat vraagt met name om ondernemerschap van mijn kant. Belangrijk is mijns inziens ook  dat de politiek de genoemde ontwikkelingen niet alleen erkent maar ook zorgt voor een goed afgestemde fiscaal administratieve regelgeving. De regelgeving leunt nu te zwaar op vaste, uitstervende loondienstcontracten.

Transparantie en eerlijkheid

Goed opdrachtgeverschap vraagt om een duidelijke en gedeelde visie, resultaatafspraken en uitgesproken vertrouwen om de samenwerking aan te gaan. Goed opdrachtnemerschap vraagt om hetzelfde en het lef om een elkaar scherp te houden. Dat kan alleen op basis van transparantie en eerlijkheid worden gerealiseerd.

Marcel van der Velden is momenteel ad interim Resource Manager / Change Consultant bij WestlandUtrecht Bank. Verantwoordelijk voor de externe inhuur van interimmers en adviseur bij de transitie van deze bank naar een regie-organisatie.

Terug naar het overzicht

Reageer