Eerlijke Flex

////Nederland heeft behoefte aan een nieuwe sollici...

Nederland heeft behoefte aan een nieuwe sollicitatiepraktijk

Joost Seijsener

adviseur en begeleider bij JBMW

Nederland heeft behoefte aan een nieuwe sollicitatiepraktijk

Met meer flexkrachten is er een economisch belang om de transferkosten op de arbeidsmarkt te verlagen omdat wij meer transfers tegemoet zien. Dit debat over de arbeidsmarkt, zoals geïnitieerd door de initiatiefnemers van Eerlijke Flex, vraagt te kijken naar de gangbare sollicitatiepraktijk. Ik heb via een enquête onder 300 bedrijven en in het kielzog 50 sollicitanten hiernaar gekeken. Ik belicht graag twee punten.

Werkgeversmacht

Een kwestie is werkgeversmacht en -onmacht. Op microniveau is de werkgever de baas op de arbeidsmarkt. Hij beslist of hij een vacature openstelt en wie hij aanneemt. En over flexibiliteit gesproken: de werkgever kan beslissen om een eerder opengestelde vacature niet in te vullen. Wegens gewijzigde inzichten en omstandigheden doet de werkgever dit ook en wel bij de helft van de door hem opengestelde vacatures.

Waar zit werkgeversonmacht? De werkgever geeft zelf aan dat van de mensen die hij aanneemt, twee van de drie in zijn ogen goed functioneren. Afgaande op sollicitanten en ander onderzoek naar validiteit van instrumenten op het gebied personeelsselectie, heeft de werkgever hier een te rooskleurig beeld. Slecht één op de twee functioneren waarschijnlijk goed.

Werkersmacht

Een andere kwestie is werkersmacht en- onmacht. De onmacht zit bij vele werkers op zoek naar baan of zzp-klus. Hij of zij heeft geen idee of diens sollicitatie bij een werkgever welkom is. Hij moet zich enorm inspannen om op  sollicitatiegesprek te komen terwijl de kans dat hij of zij daadwerkelijk op gesprek komt te vergelijken valt met het winnen van de loterij. Daar komt nog bij dat de sollicitant, zoals vermeld in de vorige alinea,  te maken heeft met ingetrokken vacatures, om nog maar te zwijgen over spookvacatures. Om deze onmacht een cijfer te geven, neem de vuistregel dat achter elke 4 advertenties, daadwerkelijk 1 baan zit waar een persoon daadwerkelijk aan de slag gaat. De werkersmacht is om in dit onaantrekkelijke klimaat voor werkzoekenden, te blijven zitten in de vaste baan. En er is macht bij jonge, goed opgeleide mensen en zzp’ers die hun marketing op orde hebben.

Nederland heeft behoefte aan een nieuwe sollicitatiepraktijk!

Ik nodig iedereen uit om aan de hand van de tekening van de oldschool-sollicitatieprocedure (©2015 Aliesdesign) de eigen sollicitatiepraktijk te evalueren.

Met elkaar kunnen wij creatieve oplossingen bedenken.
Laat je horen met de top 3 van knelpunten. Ik ben benieuwd!

Terug naar het overzicht

Reageer