Eerlijke Flex

////De zzp-markt in 2020: het belang van referenties

De zzp-markt in 2020: het belang van referenties

Jeroen Sakkers

Initiatiefnemer ZZP Barometer

De zzp-markt in 2020: het belang van referenties

In 2020 is de zzp-markt in Nederland blijvend veranderd. De zogenaamde inhuurdriehoek - de zzp’er, de opdrachtgever en het intermediair – wordt dankzij referenties gecontroleerd, verbeterd en geoptimaliseerd en de discussie verschuift van prijs naar kwaliteit en toegevoegde waarde.

De inhuurdriehoek

In het afgelopen jaar is door alle zzp’ers in Nederland een omzet van meer dan 62,5 miljard euro gerealiseerd. Daarbij zijn in essentie drie partijen betrokken: de zzp’er zelf, de opdrachtgever  en – in veel gevallen – het intermediair dat de zzp'er inhuurt en/of de administratieve afhandeling voor zijn rekening neemt. Deze drie partijen vormen gezamenlijk de inhuurdriehoek op de zzp-markt, en zij zijn verantwoordelijk voor de wijze waarop zaken wordt gedaan.

Ieder moet zich daarbinnen in eerste instantie op zichzelf richten: de zzp’er dient goed ondernemerschap hoog in het vaandel te hebben, de opdrachtgever profileert zich middels goed opdrachtgeverschap en het intermediair bedient beide via goede bemiddeling ofwel goed intermediairschap.

Goed ondernemerschap

De één miljoen zzp’ers die Nederland in 2015 kent zijn ieder verantwoordelijk voor zichzelf, voor hun eigen bedrijf en voor hun klantrelaties. Om dit professioneel te regelen, is goed ondernemerschap nodig. Goed ondernemerschap uit zich bijvoorbeeld in het realiseren van kennisborging bij de opdrachtgever nadat de opdracht voltooid is: de zzp’er laat een organisatie achter die zonder hem verder kan, omdat zijn kennis blijvend geborgd is. Uit onderzoek van ZZP Barometer volgt verder dat kwaliteit, communicatie, professionaliteit en deadline belangrijke criteria zijn.

Goed opdrachtgeverschap

De honderdduizenden opdrachtgevers die Nederland kent zijn ieder verantwoordelijk voor goed opdrachtgeverschap. Uit onderzoek van ZZP Barometer volgt dat communicatie, tarief, overeenkomst, betalingstermijn en werksfeer de belangrijkste criteria van goed opdrachtgeverschap vormen. Iedere opdrachtgever dient deze criteria als KPI op te nemen in het strategische HR-beleid. Met het oog op 2020 zal hiervoor echter bij veel opdrachtgevers eerst nog de verantwoordelijkheid voor de inhuur van zzp’ers bij de HR-afdeling neergelegd dienen te worden.

Goed intermediairschap

De duizenden intermediairs die Nederland kent – waaronder brokers, contractmanagers, detacheringsbureaus, inhuurdesks, marktplaatsen, MSPs, RPO's en werving- en selectiebureaus – zijn ieder verantwoordelijk voor goed intermediairschap. Uit onderzoek van ZZP Barometer blijkt dat transparantie, tarief, marge, kwaliteit van kandidaten, aantal opdrachten en tijd van vraag tot match de belangrijkste criteria hiervoor vormen. Door zich te focussen op het verbeteren van deze criteria, zullen intermediairs toegevoegde waarde kunnen blijven bieden in 2020.

Van prijs naar kwaliteit en toegevoegde waarde

Wat doet u als u op zoek bent naar een hotel, een restaurant of een taxichauffeur? Juist, ja: u zoekt via Booking.com, TripAdvisor of Uber en selecteert op kwaliteit dankzij de referenties op deze platforms. Op de zzp-markt – volgens onderzoek van de ZZP Barometer inmiddels goed voor ruim 62,5 miljard euro omzet – wordt er echter nog nauwelijks gebruik gemaakt van referenties. LinkedIn biedt uitkomst om elkaar te vinden, maar opdrachten worden vaak offline of via marktplaatsen uitgezet en – bij gebrek aan beter – is het belangrijkste selectiecriterium de prijs of het tarief.

Alle partijen binnen de inhuurdriehoek – de zzp’er, de opdrachtgever en het intermediair – zijn het er wel over eens dat deze focus op prijs niet leidt tot optimale resultaten. Hoewel prijs altijd een belangrijke rol zal blijven houden, zal het als belangrijkste criterium toch plaats moeten maken voor kwaliteit en toegevoegde waarde, in de praktijk gebracht door referenties die door een onafhankelijke partij zijn geverifieerd.

Het belang van referenties

LinkedIn beschikt over een functie waarmee aanbevelingen of onderschrijvingen gedaan en ontvangen kunnen worden, maar deze functie is op twee punten niet volledig bruikbaar voor de zzp-markt: ten eerste bepaalt de ontvanger van de referentie of en hoe deze op zijn profiel zichtbaar is, hetgeen transparantie in de markt in de weg staat en als gevolg heeft dat er geen negatieve referenties worden achtergelaten. Ten tweede, worden de referenties door niemand gecontroleerd of geverifieerd. Idealiter moet door een onafhankelijke partij – voor zover dat mogelijk is – worden geverifieerd of hetgeen in de referentie wordt aangegeven wel klopt.

Vanuit de rol als onafhankelijke partij in de zzp-markt organiseert ZZP Barometer drie verkiezingen, waarbij op basis van een kwaliteitsmeting via referenties een ranglijst wordt gemaakt: de Freelancer of the Year Awards voor de beste zzp’ers van Nederland, de Client Awards voor de beste opdrachtgevers van Nederland en de Staffing Awards voor de beste intermediairs van Nederland. Laten zzp’ers, opdrachtgevers en intermediairs de honderdduizenden via deze verkiezingen verzamelde referenties als uitgangspunt nemen om elkaar niet meer op prijs, maar juist op kwaliteit en toegevoegde waarde te vinden en af te rekenen in 2020.

Jeroen Sakkers helpt jaarlijks meer dan 100.000 zzp’ers via de ZZP Barometer en Freelancer of the Year Awards. Jaarlijks organiseert zijn bedrijf de Dag van de ZZP’er en publiceert hij het ZZP Jaarboek, met daarin onder meer de beste opdrachtgevers en intermediairs van Nederland.

Terug naar het overzicht

Reageer