Eerlijke Flex

////De bewuste keuze

De bewuste keuze

Jan Karel Sindorff

founder van Parcival

De bewuste keuze

In een markt waarin reflexen steeds sterker nijgen naar flexibiliteit moet er altijd sprake blijven van
de "bewuste keuze". Groepen op de arbeidsmarkt zijn geconfronteerd met werkgevers die gingen bezuinigen of reorganiseren en geen geld meer hadden voor personeel. Wel waren er nog potjes voor de inhuur van flex. Anderen werden - ingegeven door de toestroom van goedkope arbeid uit andere landen - geforceerd om van vast ineens flex te worden. Deze doelgroepen in met name de bouw en de zorg hebben nooit een bewuste keuze gemaakt voor het ondernemerschap. Want uiteindelijk is dat de keuze die je maakt. Je wordt geen zzp' er, dat is fiscaal en juridisch een niet bestaande vorm, je wordt ondernemer. En dat ondernemerschap brengt een aantal zaken met zich mee. Alleen als een persoon bewust kiest voor deze stap is de kans op blijvend succes groot. Alle andere vormen zijn gedoemd te mislukken. Immers, de mindset van een ondernemer vandaag de dag is anders dan die van de gemiddelde medewerker.

Alle pleidooien over de flexible vaste medewerker en het binden en boeien van de flexibele schil zijn zinnig en hebben een kern van waarheid in zich. De praktijk van met name grote organisaties en instelling is echter anders.

Zolang de behoudende garde van een afstand toekijkt is het lastig om de koers te wijzigen. Dat is ook de ultieme reflex die we vandaag vanuit de landelijke politiek zien. Nieuwe wetgeving wordt neergelegd als protectionistisch schild voor die arme flexwerker. Uiteindelijk is dat niet de weg! Natuurlijk moeten we middelen hebben om ondernemerschap te toetsen en zo de onbewuste ondernemer te beschermen. Aan de andere kant is de bewuste ondernemer een hele belangrijke aanjager van onze economie en een blijvend onderdeel van onze arbeidsmarkt. Die bewuste ondernemer zou gefaciliteerd en geholpen moeten worden.

Want zelfs als het een bewuste keuze is, is het niet altijd een makkelijke.

Terug naar het overzicht

Reageer