Eerlijke Flex

////Kortere horizon noodzaakt tot flexibiliteit

Kortere horizon noodzaakt tot flexibiliteit

Hans Biesheuvel

initiatiefnemer Stichting ONL.

Kortere horizon noodzaakt tot flexibiliteit

De economie is in een steeds hoger tempo aan verandering onderhevig. Door het internet en door ontwikkelingen rondom 3D-printing, de Cloud, geavanceerde robotica, gentechnologie, de opslag van (elektrische) energie, en het Internet of Things staan bestaande business modellen onder druk. De levensduur van een bedrijf is korter geworden. Technologie gooit de markt volledig op zijn kop.

Als ondernemer kan je in de huidige economie daardoor ook minder ver vooruitkijken. Je moet zorgen dat je in staat bent om snel te schakelen. Je moet je aanpassen aan veranderende omstandigheden. Sommige bedrijven spelen hier op in en groeien heel snel. Bedrijven die niet mee gaan met de nieuwe economie verdwijnen in rap tempo.

Economie ‘on demand’

Ondernemers weten dat groei in deze tijd niet meer komt van het opbouwen van pure massa. De economie is niet meer gebaseerd op het massaal en efficiënt naar de markt brengen van je producten. De economie is ‘on demand’. Bedrijven zijn daarom constant bezig om te innoveren. Ze willen met deze nieuwe ontwikkelingen bijblijven, er hun voordeel mee te doen. Als jij het niet doet vliegt de concurrentie je voorbij.

Verregaande consequenties

Deze economische veranderingen hebben verregaande consequenties voor de manier waarop de arbeidsmarkt functioneert. Het automatisme dat economische groei gepaard gaat met meer banen is definitief voorbij. Door verregaande automatisering zullen er in het middensegment alsmaar meer banen verdwijnen. De tijd waarin een medewerker op zijn of haar 25e solliciteerde naar een vaste baan en vervolgens 40 jaar in dienst bleef komt niet meer terug.

Kansen

Ik ben een optimist en ik denk dat de nieuwe economie veelal kansen zal scheppen. Het is nog nooit zo makkelijk geweest om een bedrijf te beginnen en wereldwijd te exporteren. Startups ontspringen aan de lopende band, zij vinden via incubators en accelerator programma’s hun weg naar de markt. De ecosystemen waarin kleinere bedrijven samenwerken met multinationals krijgen steeds beter vorm. Vooral rondom de technische universiteiten van Eindhoven, Delft en Enschede. Al deze positieve ontwikkelingen leveren banen op! Alleen niet meer 1000 bij één bedrijf, maar 10 tegelijk bij 100 verschillende bedrijven.

Continu ontwikkelen

De arbeidsmarkt sorteert al voor op deze ontwikkelingen. Werknemers wisselen vaker van baan en zijn gedurende hun loopbaan actief in meerdere sectoren. Zij nemen hun ervaring mee van het ene naar het andere bedrijf en creëren spill-overs die niet mogelijk waren geweest als mensen eindeloos in hetzelfde stramien van het zelfde bedrijf zouden blijven plakken. Individuen weten dat zij zich continu moeten blijven ontwikkelen. Zij snappen heel goed dat zij zelf zullen moeten investeren, niet alleen qua tijd, maar ook financieel, in het up-to-date houden van eigen vaardigheden.

Dynamisch contract

Om de kracht van flex echt te gebruiken moet nu het overheidsbeleid meebewegen. Iedereen terug naar een vast contract is even effectief als proberen een analoog filmrolletje in een digitale camera te proppen. Het arbeidsrecht en in het overleg tussen werknemers en werkgever moeten zich richten op het faciliteren van het aanpassingsvermogen van bedrijven en individuen. Geen sector brede cao’s maar maatwerk. Het vaste contract kan de prullenbak in. Vervolgens komt er een dynamisch contract voor in de plaats. Werkgever en werknemer maken niet alleen afspraken over de totale duur van het contract maar ook over de ontwikkelingsperspectieven van de werknemer. Het constant aanleren van nieuwe vaardigheden door mensen staat centraal.

Bewust economisch zelfstandig

Individuen zullen ‘bewust economisch zelfstandig’ moeten worden. Zij moeten alle tools in handen krijgen om te investeren in hun eigen vaardigheden en aanpassingsvermogen. Hiervoor moeten we manieren vinden om de sociale zekerheid meer toe te spitsen op het individu. Verzekeringen voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en de oude dag gaan naar een individuele pot. De werkgever en de werknemer dragen allebei zorg dat we deze pot vullen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het is een verantwoordelijkheid voor werkgevers, werknemers, zzp’ers en de overheid om gezamenlijk oplossingen te vinden voor deze uitdagingen. Samen werken we aan  een economie waarin aanpassingsvermogen, flexibiliteit en wendbaarheid centraal staan. Dit zijn namelijk de elementen van succes, voor ondernemers, werknemers en zzp’ers. Als we deze slag weten te maken dan stellen we het verdienvermogen van Nederland ook in de toekomst veilig. We leven dan in een land waar mensen een goede boterham kunnen verdienen, onder prettige omstandigheden en met volop mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Ik zie Flex daarom als een gigantische kans voor onze economie!

Hans Biesheuvel, initiatiefnemer Stichting ONL. ONL is een organisatie die werkt vóór ondernemers en wordt gerund dóór ondernemers. Ondernemers bepalen de agenda, er is maar een belang en dat is de stem van ondernemers laten horen.

 

 

 

 

Terug naar het overzicht

Reageer