Eerlijke Flex

////Verandering is de nieuwe standaard

Verandering is de nieuwe standaard

Gusta Timmermans

hoofd recruitment ING

Verandering is de nieuwe standaard

Over een paar jaar verwacht ik dat de professional meer en meer de contractvorm bepaalt en niet de werkgever. Steeds vaker zien wij externe specialisten die een klus bij ons combineren met een klus of een vaste baan elders. In 2020 zullen er minder vast omlijnde functies zijn, maar veel meer rollen en taken. Om als organisatie wendbaar te kunnen blijven en om tegemoet te komen aan wensen van professionals, zullen arbeidsvoorwaarden veel flexibeler gaan worden. De verschillen tussen vast en flex zullen in de toekomst steeds kleiner worden.

We zien dat de economie langzaamaan weer gaat groeien, waarbij technologie steeds bepalender is voor de toekomst. De wereld draait sneller, consumenten willen realtime en overal bankzaken kunnen regelen. Daarop richten wij onze bankprocessen en automatisering zoveel mogelijk in. Net zoals wij omgaan met digitalisering richting onze klanten, zo kan ik mij voorstellen dat we ook steeds meer met onze flexibele en vaste medewerkers omgaan. Hoe de wereld er uit gaat zien, is een ontdekkingsreis. De enige zekerheid die we hebben is verandering. Verandering is de nieuwe standaard en dat vereist medewerkers die uit hun comfortzone durven treden en zich continu ontwikkelen om zo wendbaar te blijven en aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt.

Integratie vast en flex

Sinds 2013 zijn wij als bank al bezig vast en flex steeds verder met elkaar te integreren. De inrichting van een online community waarbij wij in contact blijven met mensen die opdrachten voor ons hebben gedaan, is bijvoorbeeld in volle gang. Als ze goed werk hebben geleverd, is het prettig dat wij ze weer makkelijk kunnen benaderen voor nieuwe opdrachten. Grote uitdaging die voor ons ligt, is de toename van automatisering en robotisering. De technologische mogelijkheden zijn oneindig en vergen van ons dat we heel snel komen tot nieuwe innovatieve producten waarmee we onze klanten goed en professioneel kunnen helpen. Om de vragen van morgen te kunnen beantwoorden, werken we ‘Agile’.  Dat betekent dat we samenwerken in multidisciplinaire teams om onze doelen te realiseren. In korte, overzichtelijke periodes (sprints) werken deze teams zeer intensief samen. Het doel is om aan het einde van een vooraf afgesproken periode steeds iets bruikbaars op te leveren. In deze teams werken vaste medewerkers samen met hun flexibele collega’s op een manier die hun flexibele collega’s al gewend zijn: gestuurd op resultaat, op vooraf bepaalde deadlines, met zorg voor kennisoverdracht.

Beloning op basis van resultaten

De ‘Agile’ manier van werken, doet een groot beroep op managers en medewerkers om heel resultaatgericht te werk te gaan. Grote uitdaging voor recruitment is om samen met managers   functiehuizen en functieprofielen te vertalen naar resultaten en disciplines. In de toekomst zie ik voor me dat voordat een project gestart wordt, er heel duidelijke afspraken worden gemaakt over het resultaat. Op basis van dat vereiste resultaat gaat de manager samen de recruiter na welke kennis en kwaliteiten nodig zijn. Binnen het ideale team worden er per individu afspraken maakt over de op te leveren resultaten. Ik denk dat we ook op een andere manier met elkaar gaan afrekenen. Nu is dat nog op basis van profielen waar een salaris of uurtarief bij hoort. In de toekomst zal dat veel meer zijn op basis van de waarde die de persoon toevoegt. De inrichting van ons systeem met salarisschalen moet uiteindelijk echt veranderen, ik verwacht wel dat dit nog een aantal jaren in beslag zal nemen. Neem het feit dat de populatie steeds ouder wordt en mensen langer moeten doorwerken. Nu is het normaal dat je salaris groeit naarmate je ouder wordt. We moeten met elkaar discussiëren of dat wenselijk is en of dat betaalbaar blijft. Ik denk dat het belangrijk is met elkaar van gedachten te wisselen over toegevoegde waarde en daar, los van leeftijd of anciënniteit, beloningen aan te hangen.

Opleiding en ontwikkeling

Om goed in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen, is onze recruitmentafdeling twee jaar geleden gewijzigd. De vraag naar arbeidscapaciteit komt nu binnen via één centraal punt. Kunnen we binnen de organisatie niet de juiste persoon vinden, dan zoeken we extern. Vast en flexibel zijn in die zin al helemaal met elkaar geïntegreerd. Intern proberen we ook te werken via een soort flexsysteem. Vaste medewerkers werken soms aan het ene project, dan weer aan het andere. Interne mobiliteit vinden we belangrijk. Medewerkers intern kunnen bij ons solliciteren op klussen of tijdelijke opdrachten, dit proberen wij ook te stimuleren. Zo blijven ook vaste medewerkers continu veranderen en arbeidsfit. Ontwikkeling is essentieel voor zowel vaste als flexibele medewerkers. Wij onderzoeken de mogelijkheden om ook flexibele medewerkers mee te nemen in ontwikkeling en opleiding.

De betekenis van eerlijke flex

Als je het hebt over eerlijke flex, dan hebben overheid, onderwijsinstellingen, bedrijven, tussenbureaus en professionals samen een grote verantwoordelijkheid. De overheid moet zorgen dat er een einde komt aan de wirwar aan regelgeving. Flex is een feit en is gewenst, onze wetgeving is daar nu nog onvoldoende op afgestemd. Daarnaast ligt er een grote uitdaging voor het onderwijs. Wij zien binnen onze, maar ook in heel veel andere sectoren, huidige functies op mbo-niveau steeds meer verdwijnen. Er komen ook weer nieuwe functies voor in de plaats, maar het onderwijs moet daar nog veel meer op inspelen. Het heeft geen zin mensen voor bepaalde functies op te leiden waar straks geen vraag meer naar is. Die vraag verschuift bijvoorbeeld naar technische vaardigheden, als programmeren. 

Kijkend naar eerlijke flex dan vind ik dat organisaties zich moeten houden aan marktconforme prijzen. Het tarief moet toekomen aan de medewerker die het werk uitvoert. Wij zien nog wel eens flinke marges bij tussenbureaus. Dat moet echt anders. Daarnaast is het belangrijk dat organisaties investeren in hun mensen en hun netwerk, of het nu vaste of flexibele medewerkers zijn. Tot slot hebben natuurlijk de professionals, of ze nu vast of flex zijn, ook zelf een verantwoordelijkheid. Continu blijven ontwikkelen, nieuwe dingen durven aanpakken en zorgen dat je mee kunt blijven doen in deze snelle wereld is cruciaal. Er is maar één zekerheid: verandering is de nieuwe standaard.

Terug naar het overzicht

Reageer