Eerlijke Flex

////Visie 2020: naar een volledig hybride arbeidsmarkt

Visie 2020: naar een volledig hybride arbeidsmarkt

Frank Alfrink

Directeur Stichting ZZP Nederland

Visie 2020: naar een volledig hybride arbeidsmarkt

Hoewel we maar 5 jaar vooruit kijken, kunnen we toch stellen dat de wereld in 2020 er anders uit ziet. Niet omdat we overvallen worden door nieuwe ontwikkelingen en trends, maar omdat de huidige zich duidelijker gaan manifesteren.

Naast de traditionele twee-eenheid werkgever en werknemer, is er al tijden een derde component, namelijk de flexibele schil. Het gewenste toekomstbeeld voor 2020 van ZZP Nederland is dat op juridisch-, economisch- en sociaal vlak, deze flexibele schil ook erkend wordt. Of we het nu hebben over inleners,  zzp’ers of flexwerkers.

Orkestorganisaties

Er zullen steeds meer ‘orkestorganisaties’ komen. De inlener is de dirigent en stelt het orkest samen dat nodig is om het werk af te leveren. Het projectmatige werk neemt toe. De verhoudingen zijn hierdoor ook veranderd. De zzp’er en de hybride projectmedewerker vormen het gewilde aanbod. De inlener moet nu solliciteren.

Gedifferentieerde keuze bieden

Cao’s worden steeds minder breed gedragen afgesloten. De meeste cao’s worden op bedrijfsniveau afgesloten, na overleg met de ondernemingsraad. Door een verdere terugloop van leden zullen ook de traditionele vakbonden zich moeten interesseren voor de flexibele schil. Misschien zelfs wel samenwerkingsverbanden aangaan met belangenorganisaties voor de flexibele schil om werkend Nederland te kunnen blijven faciliteren. Ook belangenorganisaties moeten zich hybride gaan opstellen en moet de leden een gedifferentieerde keuze bieden.

De overheid trekt zich steeds verder terug. Solidariteit wordt niet meer opgelegd, maar is een keuze. Vaak van een zelfgekozen collectiviteit. Van wijkvereniging tot broodfonds.

Scholing

In 2020 zijn alle babyboomers met pensioen. De werkende generatie is 100% naoorlogs en is internationaler georiënteerd. De vergrijzing en ontgroening is op zijn top. Het gezinsleven is nauwelijks nog in zijn jaren 50 vorm aanwezig. Beide ouders werken en combineren dat met de zorg voor de kinderen. De scheiding tussen werk en privé verdwijnt steeds meer. De kloof tussen arm en rijk houdt gelijke tred met die van geschoold en ongeschoold. ZZP Nederland ziet als belangenbehartiger dat de kloof tussen rijk en arm gedicht moet worden door scholing en zet dan ook in op opleidingen die aansluiten bij de wensen van de flexibele schil. Tijd wordt nog schaarser. Ook hier speelt de zzp-er op in. Via peer groups bereiken ook gezinnen de zzp-er die ze nodig hebben. Van stukadoor of nanny tot outfit shopper of tuinman.

Zzp’er biedt ideale waardepropositie

Zzp’ers nemen de leiding. Zij zijn, zoals al eerder gesteld, het gewilde aanbod. Via zelfmarketing houden zij zich op het gewilde niveau. Ze hebben van zichzelf een eigen merk gemaakt. Zzz’ers zijn de ultieme werkvorm van de jaren 20. Zij zijn immers al jaren gewend om te denken in toegevoegde waarde voor de inlener en bieden daardoor de ideale waardepropositie aan de inlener. Waar noodzakelijk richten zzp’ers corporaties of andere samenwerkingsverbanden op om grotere opdrachten binnen te halen en om te kunnen concurreren bij (inter)nationale aanbestedingen.

Delen blijft het nieuwe vermenigvuldigen

De orkestorganisatie is het antwoord op de snelheid en flexibiliteit die in 2020 geboden is. De zzp’er levert niet alleen de gewenste toegevoegde waarde, ze leveren ook innovatie en een scope die mede uit andere organisaties afkomstig is. Grenzen vervagen en delen blijft het nieuwe vermenigvuldigen.

Als gevolg daarvan zijn zaken ook hierop in afstemming gebracht. De modelcontracten zijn na wat opstartproblemen in het beginjaar tot wasdom gekomen en vormen de basis van veel orkestorganisaties. De financiële producten zijn ook in overeenstemming gebracht met hetgeen de zzp’er nodig heeft. Het pensioenstelsel, de risicoafdekking en de financieringen sluiten aan op de hybride arbeidsmarkt. ZZP Nederland heeft bij deze ontwikkelingen een (leidende) rol gespeeld.

Frank Alfrink is directeur van ZZP Nederland. Stichting ZZP Nederland is de grootste onafhankelijk belangenbehartiger voor zelfstandigen zonder personeel. Sinds de oprichting in 2006 hebben zich 36.000 zelfstandigen aangesloten bij de stichting.

Terug naar het overzicht

Reageer