Eerlijke Flex

////Zzp'ers zullen bijdragen aan een duurzame flexi...

Zzp'ers zullen bijdragen aan een duurzame flexibele arbeidsmarkt

Dennis Maessen

PZO-ZZP voorzitter

Zzp'ers zullen bijdragen aan een duurzame flexibele arbeidsmarkt

Een goed werkende arbeidsmarkt met een goed opgeleide bevolking en goede toegang is cruciaal voor de kwalitatieve en kwantitatieve groei van onze economie. Inspelen op en bijdragen aan de economische ontwikkelingen vraagt om flexibiliteit. Waaronder ook op de arbeidsmarkt in de betekenis van voortdurend ruimte hebben voor aanpassing en het vermogen om maatwerk te leveren. De zzp’er draagt hier in hoge mate aan bij.

Het juiste perspectief is daarbij van belang. De duiding ‘doorgeschoten flex’ herken ik niet. Uitgaande van de CBS-cijfers heeft 70 procent van de mensen in dit land een vast arbeidscontract. Wereldwijd is dat slechts ruim 20 procent. Achter de komende veranderingen schuilen snelle technologische ontwikkelingen, toenemende internationalisering en meer dynamiek in de orderportefeuille van bedrijven. Daarom doen bedrijven in toenemende mate een beroep op goed geëquipeerde flexibele krachten. De zzp’er zal daarbij steeds meer aan belang winnen en met zijn kennis en flexibiliteit een onmisbare schakel worden binnen de arbeidsmarkt. De aandacht voor banen verlegt zich op natuurlijk manier naar de aandacht voor werk.

Onze traditionele werkgevers-werknemerscultuur verandert

Zzp’ers leveren een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen die gaande zijn in de economie zoals hierboven beschreven. Hun aantal zal de komende tien jaar toenemen tot een kleine twee miljoen. Niemand kan meer om deze ontwikkeling heen. Die opmars vraagt om modernisering van onze maatschappij; onze traditionele werkgevers-werknemerscultuur verandert. Er is immers een verder gaande transitie gaande. Wij zullen het individueel ondernemerschap meer moeten gaan waarderen en stimuleren. Een andere economie, een netwerk-economie waarin individuen, bedrijven en instellingen in wisselende ketens met elkaar verbonden zijn. Dit is de nieuwe realiteit voor 2020 en verder.

Maak wet- en regelgeving ondernemersproof

Als ondernemer weet ik wat zich binnen het ondernemersveld afspeelt. De kracht die vanuit ondernemers komt, kan veel efficiënter worden ingezet. Dit begint bij een volwaardige erkenning van de doelgroep. Ook moeten wet- en regelgeving ondernemersproof worden om complexe regels te voorkomen. De nieuwe realiteit tekent zich reeds af en zal de komende jaren in sneltreinvaart nog meer zichtbaar worden. Mensen werken niet meer jarenlang voor één en dezelfde werkgever. Jongeren groeien meer dan voorheen op met een ondernemersgeest en starten op jonge leeftijd al met een eigen bedrijf. Zij willen bloeien en groeien. Duurzaamheid en een leven lang jezelf blijven ontwikkelen en bijleren zullen de boventoon gaan voeren. Doen waar je goed in bent voor eigen rekening en risico, samenwerken met anderen om tot creatieve oplossingen te komen en voortdurend streven naar het volwaardig invullen van je werkzame leven met hierin een sterke inbreng vanuit de eigen expertise en kennis. Ook werknemers zullen meer hun eigen autonomie willen gaan vormgeven. Hierop meebewegen als samenleving en als overheid is essentieel.

Vernieuwde denken

Er zullen nog flinke stappen gezet moeten worden om het vernieuwde denken structureel op andere niveaus door te laten dringen, zoals binnen de politiek. Hier zal PZO-ZZP zich hard voor blijven maken; de nieuwe realiteit op de kaart zetten en een gelijk speelveld creëren voor zzp’ers. Dit ten behoeve van onze toekomst en de bloei van onze economie. Iets waar ons land sterk behoefte aan heeft.

Over PZO-ZZP

De vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) behartigt sinds 2002 de belangen van zzp’ers. ‘Zelfstandigen zonder personeel’ is een sterk groeiende ondernemingsvorm die algemene erkenning verdient als fundament onder de Nederlandse economie. PZO-ZZP zet zich in voor die erkenning, in politiek Den Haag en via het European Forum of Independent Professionals (EFIP) in Europa. Ook lobbyt PZO-ZZP voor betere wet- en regelgeving voor zzp’ers, onder meer op fiscaal gebied, verzekeringen en werkovereenkomsten. Dankzij de zetel in de Sociaal-Economische Raad (SER) kan PZO-ZZP de stem van zzp’ers bijzonder goed laten horen.

Terug naar het overzicht

Reageer