Eerlijke Flex

////Grotere stappen maken door iemand van 'buiten'...

Grotere stappen maken door iemand van 'buiten' in te schakelen

Dagmar Veehof

interim manager en consultant bij Personal Touch Management Solutions

Grotere stappen maken door iemand van 'buiten' in te schakelen

Het mooie van het interim werk is dat ik met mijn rugzak vol ervaring in een organisatie kom. Ik kijk wat het beste past bij de organisatie om het gewenste resultaat te behalen en werk samen met de mensen om dat resultaat te behalen. Ik zeg altijd ‘geef mij een team en een resultaat en ik ga het voor je halen!’

Heerlijk om te zien hoeveel goede ideeën mensen hebben en wat een energie het oplevert als er resultaten geboekt worden. Ik denk dat het voor organisaties heel nuttig is om regelmatig iemand van buiten naar binnen te halen. Er worden dan vragen gesteld over zaken die vanzelfsprekend lijken, maar eigenlijk niet meer zo effectief blijken voor de organisatie en haar klanten.

Arbeidsmarkt wordt steeds dynamischer

Om een bedrijf een snelle boost te geven of een lastige verandering in gang te zetten, denk ik dat  bedrijven in de toekomst steeds vaker interim-managers inhuren. Ook specialisten zullen steeds vaker ingehuurd worden om op projectbasis een resultaat voor de organisatie te boeken. Iemand van buiten de organisatie neemt veel praktijkkennis vanuit andere organisaties naar binnen en  kan daardoor vaak sneller stappen maken. Ook zie ik dat de nieuwe generatie vaker als ondernemer start dan vroeger. Door dit alles zal de arbeidsmarkt steeds dynamischer worden.

Veranderende visie op ‘de medewerker’

Een dynamischere wereld vraagt van organisaties  een andere visie op ‘de medewerker’ omdat  deze steeds vaker iemand van buiten zal zijn. Er moet nagedacht worden over hoe deze ‘externe’ bij de organisatie betrokken wordt,  hoe de opdracht concreet en afgebakend omschreven wordt en hoe de externe aangestuurd moet worden. Met name dit laatste is een professionaliseringsslag waarbij veel meer gestuurd moet worden op output/resultaat. Andersom mag de opdrachtgever van mij verwachten dat ik voldoende doorvraag naar het gewenste resultaat, mij inzet om dat resultaat samen met de medewerkers te behalen en dat ik ervoor zorg dat het resultaat en de effectievere manier van werken geborgd zijn binnen de organisatie. Voor mij betekent het ondernemen vrijheid en iedere keer weer een mooie ervaring om een organisatie verder te kunnen helpen, ik hoop dit nog lang te mogen doen!

Terug naar het overzicht

Reageer