Eerlijke Flex

////Shared recruitment: toekomst of utopie

Shared recruitment: toekomst of utopie

Christoph van der Stelt

adjunct-directeur Brainnet

Shared recruitment: toekomst of utopie

Nu eens geen feiten en cijfers over de flexibilisering van de arbeidsmarkt, geen opinie over of dit goed of slecht is. Geen stuk over de risico’s met betrekking tot (nieuwe) wet- en regelgeving, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit gaat over duurzame relaties, verandering, samenwerken, flexibiliteit, kansen en out of the box.

De wereld als netwerk

De exponentiele groei van technologische oplossingen kan in grote mate bijdragen aan transparantie, een snellere time to market,  24/7 inzicht in behoefte en beschikbaarheid. De mogelijkheden zijn ongekend en ongelimiteerd. Door toepassing van slimme (lerende) software kunnen logische verbanden worden gelegd en matches wereldwijd gemaakt worden. De wereld als recruitmentnetwerk, beschikbaar voor iedere recruiter.

De recruiter anno nu

Dat de rol van de recruiter aan het veranderen is, is geen nieuws. De recruiter wordt meer en meer een capaciteitsmanager, die samen met de business de vraag van morgen blootlegt. Ook de vraag is veranderd. Vroeger zocht men, vaak op verzoek van de business, iemand die taken kon uitvoeren. Tegenwoordig wordt van de recruiter verlangd dat hij proactief professionals aantrekt die een specifieke rol kunnen vervullen en meegroeien in de verandering. Daarnaast speelt de vraag wat voor impact interne mobiliteit  de in-, door- en uitstroom heeft op het capaciteitsvraagstuk. En, hoe verhoudt zich dit tot vast en flex? De recruiter anno nu moet ook veel meer durven. Ver voor de troepen uit het speelveld in kaart brengen. Welke vraag komt er op onze organisatie af, welke bewegingen maken mijn concullega ’s? Hoe wordt je winnaar van de war on talent, hoe win je van je je concurrenten? Welke technologieën zet ik in? Kortom de recruiter anno nu zit veel meer voor in de beweging van het gehele capaciteitsvraagstuk en wordt uitgedaagd om zowel op operationeel, tactisch en strategisch niveau mee te denken.

Komt er een recruitmentcrisis?

De recruiter opereert in een markt van vraag en aanbod. De afgelopen (crisis)jaren was het recruiten vaak geen probleem. Er was immers voldoende aanbod op de beperkte vraag. Door economische groei neemt de vraag toe. We moeten langer werken, capaciteitsvraagstukken verschuiven richting steeds hoogwaardigere profielen. De klantvraag verandert, middenbanen verdwijnen, de vraag naar specialisatie neemt toe. Alles wijst op groei. Recruitment gaat nu al over vast en flex, straks is het vast, flex en hybride. Het veranderende speelveld vraagt om een creatieve kijk op recruitment of mondt uit in een crisis.  

Gedeeld leed……..

Na de eerste oliecrisis van 1973 is in het westen naarstig gezocht naar nieuwe voorraden fossiele brandstoffen. Doordat deze voorraden langzamerhand opraken, ontstond er meer afhankelijkheid van olieproducerende landen. Om niet geheel afhankelijk te worden van deze landen is men naarstig op zoek gegaan naar alternatieve vormen van energie. Dit heeft door de jaren heen gezorgd voor allerlei samenwerkingsverbanden, aangepast (overheids)beleid, gezamenlijke investeringen, creativiteit etc. De traditionele aanbieders van energie weten geen raad met de ‘nieuwe’ energieleveranciers. U en ik zijn, of worden in de komende 10 jaar, eigen producenten. Een crisis leert ons constructief en creatief te zijn en samen te werken. Een crisis is het einde van een tijdperk en het begin van een nieuwe fase. Dat geldt ook voor recruitment.

Van intern gericht naar duurzame externe relaties

Net zoals energiemaatschappijen gezocht hebben naar nieuwe energiebronnen en verschillende partijen daarin hun krachten hebben gebundeld. Zo denk ik ook dat recruiters samen gaan komen tot nieuwe oplossingen voor de vragen van morgen. Laatst las ik een mooi voorbeeld over een grote organisatie die te maken had met boventalligheid (IT). Eén van de leveranciers van flexibel personeel vroeg aan de betreffende organisatie of zij deze mensen in mocht zetten binnen een andere organisatie. Een prachtig voorbeeld van samenwerken waarbij meerdere belangen van meerdere partijen worden gediend. Ik verwacht dat er steeds meer samenwerkingsverbanden zullen ontstaan in de recruitmentwereld.

Shared recruitment

Stelt u zich eens voor dat verschillende organisaties samen recruitmentdoelstellingen in kaart brengen, samen zienswijzen delen om met elkaar zoveel mogelijk opties te bedenken om talent zo goed mogelijk te vinden en in te zetten. Is ‘shared recruitment’ de toekomst? Komt er een tijd dat corporate recruiters binnen grote organisaties recruitmentnetwerken delen met concullega’s? Al dan niet gefaciliteerd door neutrale partijen? Ik zou het fantastisch vinden als er recruitmentnetwerken ontstaan die met elkaar nadenken over onderwerpen als vast, flex en hybride modellen en samen antwoord vinden op uitdagingen. Ik denk dat als je bereid bent te delen, dat je het hebt over  duurzame ontwikkeling. In een wereld waarin je elkaar dingen gunt en een gelijk speelveld creeert kunnen mooie dingen ontstaan waar je samen beter van wordt. Ik ben benieuwd!

Terug naar het overzicht

Reageer