Eerlijke Flex

////Op zoek naar toekomstbestendige concepten voor...

Op zoek naar toekomstbestendige concepten voor de arbeidsmarkt

11-04-2016

Op zoek naar toekomstbestendige concepten voor de arbeidsmarkt

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die wil en kan werken de ruimte krijgt om inkomen te genereren en, dat wie daar niet toe in staat is, de steun krijgt die hij/zij nodig heeft? Vanuit Eerlijke Flex willen we deze vragen beantwoorden zodat we uiteindelijk kunnen komen tot een aantal concepten die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van onze arbeidsmarkt. Op maandag 4 april 2016 kwamen elf deskundigen vanuit verschillende segmenten in Kasteel Ophemert bij elkaar om na te denken over nieuwe, toekomstbestendige concepten.

Onder leiding van Pierre Spaninks (zzp-expert) wisselden de 11 deskundigen vanuit diverse invalshoeken van gedachten. Onze arbeidsmarkt heeft op dit moment te maken met verschillende uitdagingen. Zo wordt geschat dat er onder meer door robotisering 800.000 werklozen bij zullen komen. Geruststellende gedachte is dat er ook veel nieuwe banen zullen ontstaan. Door de Wet Werk & Zekerheid is het voor werkgevers echter onaantrekkelijker geworden om vast personeel aan te nemen, en het lijkt er op dat met de Wet DBA de inzet van zelfstandige professionals juist wordt ontmoedigd. De rol van de overheid en het effect van de huidige wetgeving zorgen voor een verkramping bij werkgevers, opdrachtgevers, werknemers en zzp’ers. Hoe kunnen we de impasse doorbreken?

Op slot

Al snel waren de gesprekspartners het met elkaar eens:  de huidige wetgeving past niet meer in deze tijd en heeft ervoor gezorgd dat de arbeidsmarkt volkomen vast zit. Het keurslijf waar we met de wet- en regelgeving in terechtgekomen zijn, laat weinig ruimte over aan echt ondernemerschap. Bovendien lokt de huidige situatie in de politiek, de polder en de media een reactie uit pro en contra flex en vast. Dat is een ongewenste situatie.

Conclusie

Uit allerlei onderzoek blijkt dat vrijwel elk individu graag wil werken. Werk biedt niet alleen bestaansrecht in financiële zin, maar geeft ook ‘zin’ aan het leven. Met dat gegeven aan de ene kant en de beklemmende werking van wet- en regelgeving aan de andere kant waren de deskundigen aan tafel het erover eens dat nieuwe concepten nodig zijn waar een stimulerende werking van uit gaat. Hervorming van de arbeidswetgeving en ons sociale stelsel kunnen de huidige impasse doorbreken en leiden tot een duurzame ontwikkeling van de arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen. De rode draad: minder regels, meer vrijheid maar wel aandacht voor mensen die niet kunnen participeren. Het gesprek krijgt binnenkort een vervolg. Uiteindelijk is het doel te komen met een aantal nieuwe concepten die gepresenteerd kunnen worden aan de politieke leiders van ons land. Wij houden u op de hoogte!

Gesprekspartners vernieuwende arbeidsmarktconcepten

Martijn Aslander (ideeënbedenker en medeschrijver van het boek “Nooit af”), Lilian Boonstra (mede-schrijfster van het boek “De duurzame ZP-er, over duurzaam samenwerken in de flexibele schil”), Linde Gonggrijp (Directeur NIP), Tom Haak (Directeur HR Trend Institute), Corné van der  Linde (HR organisatieadviseur Labor Redimo), Aukje Nauta (Organisatiepsycholoog Factor Vijf), Tjako Streefland (Jurist, Taxpartners), Mies Westerveld (Hoogleraar sociale verzekeringsmarkt UvA), Hugo Jan Ruts (ZiPconomy), Christoph van der Stelt, Anne-Meint Bouma (Directie Brainnet).

Vijftien meningen over werk, wetgeving, sociale zekerheid

 1. Goed om zaken te regelen maar we zijn teveel doorgeschoten in wetgeving.

 2. Sociale zekerheid vraagt om reorganisatie.
 3. Iedereen wil van waarde zijn en werken.
 4. We moeten toewerken naar een mini-sociaal stelsel.
 5. Het mag niet uitmaken of je vast- of flexibel werkt. Voor de aanbieder niet en voor de opdrachtgever niet.
 6. Er is nu te weinig werk, we zijn met teveel mensen. Dat loopt spaak.
 7. Laat mensen die bewust kiezen te ondernemen vooral ondernemen.
 8. Wetgeving zoals bijvoorbeeld de Wet Werk en Zekerheid blokkeert ondernemerschap.
 9. Er zijn veel meer mogelijkheden van uitbetalen, asynchrone wederkerigheid bijvoorbeeld.
 10. Sociale bescherming blijft belangrijk.
 11. Oude paradigma’s over werk moeten we loslaten.
 12. Het gaat om hoe je betekenis kunt geven aan het leven, niet altijd om geld.
 13. Het is belangrijk dat we het begrip ondernemer herdefiniëren.
 14. Huidige fiscale regels en wetten werken verstikkend.
 15. Er is een kloof ontstaan tussen vast en flex. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Denk met ons mee!

Meedenken over toekomstbestendige concepten? Heeft u ideeën over wat er nodig is om de arbeidsmarkt dusdanig te ontwikkelen dat er plek is voor iedereen? Wij zijn benieuwd naar uw mening

Reacties op Eerlijke Flex

Flex én zeker!

Pierre Spaninks & Anne Meint Bouma ZZP-expert en directeur Brainnet

Flex én zeker!

Wie zichzelf kan redden, moet je niet willen redden, want dan is de kans groot dat hij juist verdrinkt.' Dat stellen Anne Meint Bouma (directeur Brainnet) en Pierre Sp...

De 4e Industriële Revolutie en de gevolgen voor flex/werk

Wim Davidse Toekomstverteller

De 4e Industriële Revolutie en de gevolgen voor flex/werk

Het is oktober, en we laten de late, fraaie zomer van 2016 langzaam maar zeker achter ons. Maar op de arbeidsmarkt is 't hoogseizoen: het aantal werkzame personen is a...

Reageer

U kunt actief deelnemen aan dit platform door uw mening of reactie achter te laten. Een wereld in transitie vraagt om nieuwe denkwijzes, acties en een andere aanpak. Zowel van ondernemingen als zelfstandigen.

Laat uw reactie achter