Eerlijke Flex

////Hoogleraren in de bres voor flexwet

Hoogleraren in de bres voor flexwet

06-06-2016

Hoogleraren in de bres voor flexwet
Hoogleraren en docenten arbeidsrecht erkennen dat de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn gebreken kent, maar vinden dat critici de zogenoemde 'flexwet' een kans moeten geven. 
 

Dat stellen vooraanstaande hoogleraren en docenten gezamenlijk in twee opinieartikelen die maandag verschenen in de Volkskrant en in NRC Next.

"Er moet nog aan de nieuwe wet gesleuteld worden, maar de uitgangspunten, beperking van flexarbeid en geen ontslag zonder redelijke grond, onderschrijven wij", staat er in NRC.

De wet van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) moet het aantal flexibele contracten terugdringen en vaste banen stimuleren. Critici, met name werkgevers, beweren dat het tegenovergestelde juist gebeurt sinds de Wwz acht maanden geleden werd ingevoerd.

"Het succes van een bedrijf op langere termijn wordt in belangrijke mate bepaald door de betrokkenheid en de inzet van de medewerkers", stellen de geleerden inde Volksrant.

"Maar dat veronderstelt wel dat het bedrijf zijn medewerkers als de belangrijkste productiefactor ziet en hen een redelijke mate van baanzekerheid en ontwikkelingsperspectief biedt."

"Werknemers zijn geen wegwerpartikel", vinden de hoogleraren in NRC Next. "Stabielere banen hebben een positief effect op productiviteit en innovatie, twee factoren waarop Nederland de afgelopen jaren is gaan achterlopen op de meeste omliggende landen."

Ontslagrecht

Er is ook veel te doen over de nieuwe regels omtrent het ontslagrecht. Werkgevers moeten bij een ontslagaanvraag bij het UWV met een stevigere onderbouwing komen dan voorheen. Dat zou het voor ondernemers moeilijker en te duur maken om van vaste werknemers af te komen waardoor zij huiveriger zijn iemand voor onbepaalde tijd in dienst te nemen.

"De meeste critici van de nieuwe ontslagregels lijken te menen dat het voor het Nederlandse bedrijfsleven belangrijker is om risico's te mijden en op korte termijn kosten te reduceren dan te investeren in kwaliteit en innovatie", klinkt het statement in de Volkskrant.

In NRC stellen de hoogleraren dat er aanwijzingen zijn dat ook onder de huidige wet een meerderheid van de ontslagaanvragen wordt toegekend. "Dat ontslag bijna onmogelijk is geworden, is derhalve een fabeltje."

Vanuit de Tweede Kamer klinkt eveneens kritiek op de Wwz. Asscher is bereid om op sommige punten de wet aan te passen en laat sociale partners met verbeterpunten komen. Ook is er een verkenner aangesteld die de problemen en oplossingen rond seizoenswerk inventariseert.

Bron: http://www.nu.nl/economie/4230051/hoogleraren-in-bres-nieuwe-flexwet.html

Reacties op Eerlijke Flex

Flex én zeker!

Pierre Spaninks & Anne Meint Bouma ZZP-expert en directeur Brainnet

Flex én zeker!

Wie zichzelf kan redden, moet je niet willen redden, want dan is de kans groot dat hij juist verdrinkt.' Dat stellen Anne Meint Bouma (directeur Brainnet) en Pierre Sp...

De 4e Industriële Revolutie en de gevolgen voor flex/werk

Wim Davidse Toekomstverteller

De 4e Industriële Revolutie en de gevolgen voor flex/werk

Het is oktober, en we laten de late, fraaie zomer van 2016 langzaam maar zeker achter ons. Maar op de arbeidsmarkt is 't hoogseizoen: het aantal werkzame personen is a...

Reageer

U kunt actief deelnemen aan dit platform door uw mening of reactie achter te laten. Een wereld in transitie vraagt om nieuwe denkwijzes, acties en een andere aanpak. Zowel van ondernemingen als zelfstandigen.

Laat uw reactie achter