Eerlijke Flex

////Zelfstandigen zijn 100% zelf verantwoordelijk v...

EconomischZelfstandigen zijn 100% zelf verantwoordelijk voor hun voorzieningen, maar deze moeten wel toegankelijk en betaalbaar zijn

Charles Verhoefvoorzitter Zelfstandigen Bouw

Zelfstandigen zijn 100% zelf verantwoordelijk voor hun voorzieningen, maar deze moeten wel toegankelijk en betaalbaar zijn

Wij zijn zeker geen voorstander van het inzetten van een minimumtarief voor zzp’ers in de bouw. Voor je het weet wordt het minimum tarief de norm. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Een zzp’er moet zijn eigen tarief kunnen bepalen. Een zzp’er is geen onderdeel van een cao en moet zelf kunnen bepalen of hij wel of niet spaart voor een pensioen. Het is niet meer dan logisch dat zzp’ers wel dusdanig betaald worden dat ze voorzieningen kunnen betalen. En ook verzekeraars hebben de taak deelname mogelijk te maken. Het is de plicht van opdrachtgevers een gezond tarief te betalen en het is voor zelfstandigen belangrijk dat ze hun voorzieningen goed regelen.

Het aantal zzp’er in de bouw is sinds de jaren ’80 enorm gegroeid. In de crisistijd van de jaren ’80 werden velen gedwongen zelfstandig te worden. Het was kiezen voor zelfstandig ondernemerschap of de ww. Het beeld is ontstaan dat er een samenhang is tussen crisis en groei van het aantal zelfstandigen in de bouw maar niets is minder waar. Eind jaren ’90 tot 2008 waren hele mooie economische jaren. In die jaren is het aantal zelfstandig ondernemers in de bouw verdubbeld. Natuurlijk valt het niet te ontkennen dat sommige werknemers geen keuze hebben en min of meer gedwongen worden om zelfstandig te worden. Maar dat zelfstandigen in de bouw zielig zijn en onder grote druk staan, dat werpen wij vanuit de vereniging Zelfstandigen Bouw echt van ons af. Onderzoek onder leden van Zelfstandigen Bouw wijst uit dat van alle werknemers in de bouw die zelfstandig zijn geworden slechts 3% achteraf gezien de voorkeur geeft aan een vast dienstverband. Andere waarden zoals vrijheid, onafhankelijkheid en zelf kunnen kiezen wat voor werk je doet en wat voor opdrachten je wilt aannemen tellen heel zwaar mee in de mate van tevredenheid.

Eerlijk tarief

De bouwsector is bij uitstek een sector waarin veel projectmatig gewerkt wordt. Hoeveelheid werk staat nooit vast, dat betekent dat er voortdurend behoefte is aan flexibele arbeidskrachten. Die behoefte zal alleen maar verder toenemen. Het is zaak van opdrachtgevers en zelfstandig ondernemers om vanaf het begin duidelijke afspraken te maken over wederzijdse verwachtingen en tarieven. Dat is een voortdurende uitdaging omdat in de bouw nog steeds veel afspraken op basis van vertrouwen worden gemaakt. Helaas wordt dit vertrouwen nogal eens beschaamd. Daarnaast hebben sommige opdrachtgevers de neiging een zzp’ er als werknemer te beschouwen door een gezagsverhouding met ze aan te gaan en een concurrentiebeding op te leggen. Opdrachtgevers die zzp’ers alleen maar inhuren omdat ze ‘lekker goedkoop’ zijn, zijn niet slim bezig. In de bouw staan prijzen onder druk, maar we zien al te vaak dat goedkoop duurkoop is. Juist als je zzp’ers inzet vanwege hun kennis en kunde en ze een marktconform tarief betaalt, krijg je er veel meer voor terug. Mede daarom hebben wij het Keurmerk Kwaliteitsvakman in het leven geroepen. In 2015 lanceerden we daarbij de website kwaliteitsvakman.nl. Dit is een online platform waar vakmensen in contact kunnen komen met serieuze opdrachtgevers en andersom.

Bezint eer ge begint

Wij zijn grote voorstander van ‘goed opdrachtgeverschap’. Dat begint met het maken van goede afspraken en een marktconform tarief. Daarnaast vinden wij dat zelfstandigen in de bouw de plicht hebben goed werk te leveren en dat ze over de benodigde kwalificaties beschikken. Het is belangrijk dat mensen voordat ze zelfstandig worden goed nadenken of het echt wat voor ze is. Goed vakmanschap betekent niet automatisch dat je ook een goede ondernemer bent. Ben je in staat om zelfstandig opdrachten te genereren? Ben je bereid de risico’s te dragen? Heb je een plan voor de langere termijn? Wat ga je doen als je bijvoorbeeld lichamelijk niet meer in staat bent zwaar werk te verrichten? Heb je dan voorzieningen of mogelijkheden bijvoorbeeld om je te laten omscholen?

Misstanden verzekeraars

Zelfstandigen Bouw helpt zelfstandigen met advies, juridische zaken en bij allerlei zaken die komen kijken bij het runnen van een eigen zaak. Daarnaast biedt Zelfstandigen Bouw inkoopvoordelen en is ze in gesprek over polisvoorwaarden met verzekeraars. Met name arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hebben op dit moment onze  aandacht. Wij vinden echt dat verzekeraars hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ontlopen. Premies die nauwelijks te betalen zijn, zelfstandigen die boven een bepaalde leeftijd geweigerd worden; dat vinden wij echt niet kunnen. Nogmaals: wij vinden dat zzp’ers zelf verantwoordelijk zijn voor de opbouw van hun pensioen en het afsluiten van de nodige verzekeringen zoals arbeidsongeschiktheid. Maar het moet wel mogelijk zijn om aan voorzieningen deel te nemen. Alleen dan kunnen we de wereld van flexibele arbeid met elkaar duurzaam ontwikkelen.


Zelfstandigen Bouw is een vereniging voor zzp’ers in bouw, hout en techniek en telt 10.000 leden. De leden, ledenraad en het bestuur bestaan uit collega-zzp’ers. Zelfstandigen Bouw komt op voor belangen van zelfstandigen in de bouw, hout en techniek en werkt zonder winstoogmerk.

Terug naar het overzicht

Reageer