Eerlijke Flex

//Expert artikelen

Juridisch
Vertrouwen bij externe inhuur is goed, controle is beter

Vertrouwen bij externe inhuur is goed, controle is beter

Het verleden wijst uit dat regelgeving en controle door de overheid, op juiste toepassing van wetgeving en cao's, noodzakelijk is. Relatief nieuw is dat de inlenenende organisaties meer en meer leveranciers moeten gaan controleren. Controle is nodig omdat de belangen en verleidingen groot zijn en de huidige wet- en regelgeving zo complex is dat er veel 'misgaat'.

De overheid moet stoppen het leven van een zzp'er zuur te maken

De overheid moet stoppen het leven van een zzp'er zuur te maken

Het verminderen van administratieve lasten klinkt ons allemaal als muziek in de oren, ook voor zzp'ers. De VAR, het formulier met 27 vragen rondom ondernemerschap, maakt eindelijk plaats voor een (model)contract en toetsing achteraf. Goed of niet? Volgens Staatssecretaris Wiebes verandert de wetgeving niet en worden de criteria niet strenger, alleen de duidelijkheid vooraf wordt vervangen door controle achteraf.

Duurt 'eerlijke flex' het langst?

Duurt 'eerlijke flex' het langst?

De titel van dit platform is 'EerlijkeFlex'. De vraag is natuurlijk wat wij onder eerlijk verstaan en wat je zou moeten doen om een zo eerlijk mogelijke flex te realiseren. Randvoorwaarde voor eerlijke flex is in ieder geval dat de drie hoofdrolspelers in de flex: 'de opdrachtgever', 'de zzp'er' en 'de in-en doorlener', hun bijdrage willen leveren en met een integere doelstelling flex-contracten aan gaan.

Schijnzelfstandigheid is geen issue voor B.V. Nederland

Schijnzelfstandigheid is geen issue voor B.V. Nederland

Het is vandaag de dag schering en inslag, de media staan er bol van: de schijnzelfstandige. 'Fiscus jaagt op schijnzelfstandige. Belastingdienst pakt schijnzelfstandigheid aan, einde schijnzelfstandige is in zicht.' De schijnzelfstandige bevindt zich bepaald niet onder een gunstige gesternte.

Economisch
De zp'er is (gelukkig) in opkomst, en moet als ondernemer z'n eigen sociale verzekeringen regelen

De zp'er is (gelukkig) in opkomst, en moet als ondernemer z'n eigen sociale verzekeringen regelen

Van de werkzame personen is momenteel 21% laag opgeleid, aan het begin van deze eeuw was dat nog bijna 30%. Van de lager opgeleiden werkt 42% en is 15% werkloos. Van de werkzame personen is momenteel 35% hoog opgeleid, dat was 25%. Van de hoogopgeleiden werkt 84% en is 5% werkloos. We worden overduidelijk een kenniseconomie.

'Hybride cao's voor flex en vast vormen de nieuwe standaard in 2020'

'Hybride cao's voor flex en vast vormen de nieuwe standaard in 2020'

Als je de arbeidsmarkt vergelijkt met een restaurant, dan lijkt het aanbod op een menukaart van vroeger van een plaatselijk restaurantje in Frankrijk: het menu du jour kunt u krijgen. Take it or leave it. Die tijden zijn veranderd. Inmiddels zijn de arrangementen op de arbeidsmarkt gegroeid tot een waslijst aan mogelijkheden. Nu heb je al de vaste full-time baan, de vaste deeltijdbaan met flexibele extra uren, de zzp-constructie, de flexibele schil en uitzendbanen. Het lijkt wel de menukaart van een Chinees restaurant.

Een eerlijk ontwerp - over de samenhang van economische, juridische en psychologische aspecten van de arbeidsmarkt

Een eerlijk ontwerp - over de samenhang van economische, juridische en psychologische aspecten van de arbeidsmarkt

Eerlijke flex- de onderliggende notie van deze website verraadt een normatief gedachtengoed. Want wat eerlijk is en niet eerlijk, moeten we iemand vragen ons dat te vertellen? Dit is een kleine speling op de verzuchting van Phaedrus over 'wat goed is en wat niet goed is' in zijn roadtrip door het Amerika van de jaren zeventig.

Zelfstandigen zijn 100% zelf verantwoordelijk voor hun voorzieningen, maar deze moeten wel toegankelijk en betaalbaar zijn

Zelfstandigen zijn 100% zelf verantwoordelijk voor hun voorzieningen, maar deze moeten wel toegankelijk en betaalbaar zijn

Wij zijn zeker geen voorstander van het inzetten van een minimumtarief voor zzp'ers in de bouw. Voor je het weet wordt het minimum tarief de norm. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Een zzp'er moet zijn eigen tarief kunnen bepalen. Een zzp'er is geen onderdeel van een cao en moet zelf kunnen bepalen of hij wel of niet spaart voor een pensioen. Het is niet meer dan logisch dat zzp'ers wel dusdanig betaald worden dat ze voorzieningen kunnen betalen.

Onze turbulente wereld vraagt talentmanagement en nieuwe wetgeving

Onze turbulente wereld vraagt talentmanagement en nieuwe wetgeving

We leven in het tijdperk waar chaos overheerst. Alles gaat sneller; onze wereld is een wereld van veelheid, de samenleving is turbulent bovendien zijn mensen wereldwijd makkelijk en continu met elkaar verbonden. We hebben van alles meer en alles is mobiel. Om het tempo te kunnen bijbenen, moeten organisaties en medewerkers wendbaar zijn. Flex is daarop een belangrijk antwoord.

Sociaal
HR in 2020: van gesloten hiërarchie naar netwerkorganisatie

HR in 2020: van gesloten hiërarchie naar netwerkorganisatie

Het is 2020. De rol van HR is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. In de afgelopen jaren hebben we organisaties zien veranderen van strakke, gesloten hiërarchieën naar meer open netwerkorganisaties. De plek en de rol van flexibele medewerkers is ook veranderd. Waar flexwerkers vroeger werden gezien (en behandeld) als tweede garnituur, maken ze tegenwoordig een belangrijk onderdeel uit van de organisatie.

Flexmarkt drijft op duurzame arbeidsrelaties, niet op contracten

Flexmarkt drijft op duurzame arbeidsrelaties, niet op contracten

De arbeidsmarkt flexibiliseert in een razend hoog tempo. Circa 22% van de beroepsbevolking in Nederland is als flexwerker op basis van een flexibel arbeidscontract werkzaam voor één of meerdere organisaties. De verwachting is dat dit verder uitgroeit naar 30% in 2020. Daarnaast voorziet 12% van de beroepsbevolking als zzp'er in het eigen levensonderhoud. Volgens de prognoses zal ook dit aantal de komende jaren verder toenemen. Flexibele arbeidsrelaties zijn in opmars!

Het sociale netwerk vormt in 2020 de nieuwe zekerheid

Het sociale netwerk vormt in 2020 de nieuwe zekerheid

Niet een vaste baan maar het sociale netwerk vormt de nieuwe zekerheid. We gaan toe naar een samenleving waarin mensen bijvoorbeeld zorgtaken gaan verdelen en een beroep doen op hun sociale omgeving om die zorg daadwerkelijk te kunnen bieden. Ook bedrijven worden steeds afhankelijker van hun sociale netwerk voor het vinden van de juiste medewerker. En er zullen nieuwe beroepen ontstaan waarbij delen van kennis en middelen de basis vormen.

Wie goed doet...

Wie goed doet...

Onlangs hoorde ik de 24-jarige Sjir Hoeijmakers spreken op een congres. Sjir studeerde cum laude af als econometrist, een studie waarmee de vetbetaalde banen voor het oprapen liggen. Maar Sjir wil geen baan. Sjir wil 'goeddoen': een waarlijke bijdrage leveren aan de samenleving.

Reacties op Eerlijke Flex

Flex én zeker!

Pierre Spaninks & Anne Meint Bouma ZZP-expert en directeur Brainnet

Flex én zeker!

Wie zichzelf kan redden, moet je niet willen redden, want dan is de kans groot dat hij juist verdrinkt.' Dat stellen Anne Meint Bouma (directeur Brainnet) en Pierre Sp...

De 4e Industriële Revolutie en de gevolgen voor flex/werk

Wim Davidse Toekomstverteller

De 4e Industriële Revolutie en de gevolgen voor flex/werk

Het is oktober, en we laten de late, fraaie zomer van 2016 langzaam maar zeker achter ons. Maar op de arbeidsmarkt is 't hoogseizoen: het aantal werkzame personen is a...

Reageer

U kunt actief deelnemen aan dit platform door uw mening of reactie achter te laten. Een wereld in transitie vraagt om nieuwe denkwijzes, acties en een andere aanpak. Zowel van ondernemingen als zelfstandigen.

Laat uw reactie achter